Ponuka

Ponúkam Vám odborné a úradné preklady z/do NEMECKÉHO JAZYKA.

Výhody mnou ponúkaných služieb:
  • Na cene sa dohodneme vopred
  • V prípade voľných kapacít aj expresné termíny vyhotovenia 
  • Výhodnejšia cena pri opakovaných prekladoch
  • Úradné hodiny: pondelok - piatok: 8:00 - 18:00 hod., cez víkend a sviatok: dohodou
  • Pre zákazníkov mimo Nitry možnosť doručenia aj na dobierku
Odborné preklady realizujem v rôznych odboroch: právo, ekonomika, financie, účtovníctvo, daňovníctvo, audit, obchod, manažment, ekológia a iné podľa dohody.

Vyhotovujem aj preklady s úradným overením.
Úradný preklad sa používa najmä v styku s úradmi, rôznymi inštitúciami a obchodnými partnermi, t.j. všade tam, kde prijímateľ požaduje záruku presnosti. Nazýva sa aj súdny, overený alebo preklad s pečiatkou. Som oprávnená vyhotovovať preklady s úradným overením na základe zápisu v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Rýchlosť dodania:

Dohodnutý termín závisí od rozsahu zákazky, dostupnosti a najmä aktuálneho vyťaženia.

Preklady doručujem aj poštou - doporučene 1. triedou.